Bookmark and Shareמרכז לימוד


כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.

אוצר מילים שבועי

הנושא שלנו השבוע הוא פעלים II לחץ לצפייה.

 

מאמרים, סיפורים ותכנים בסינית

סיפורים למתחילים
初级故事 (chūjí gùshì)
Chinese Article

āěrbótè
阿尔伯特
xǐhuān
喜欢
yīnyuè
音乐
,
yúshì
于是
māma
妈妈
gěi
mǎi
le
jíta
吉他

סיפורים לבינוניים
中级故事 (zhōngjí gùshì)
Chinese Article

jīngwèi
精卫
shì
yùhuáng
玉皇
dàdì
大帝
zuì
xiǎo
de
nǚer
女儿
,
tíngtíngyùlì
亭亭玉立
,
hěn
měilì
美丽

סיפורים למתקדמים
高级故事 (gāojí gùshì)
Chinese Article

yǐqián
以前
,
yǒu
nóngfū
农夫
,
zǒng
shì
xián
tián
de
zhuāngjia
庄稼
zhǎng
de
tài
màn

סימניית היום
今天学的汉字 (jīntiān xué de hànzì)
Chinese Article

פתגמים
俗话 (súhuà)
Chinese Article

סלנג
惯用语 (guànyòngyǔ)
Chinese Article

המרה אוטומטית מפיניין לסימניות סיניות

על מנת לקבל המרה אוטומטית מפיניין לסימניות ניתן להשתמש בשני סוגי כלים. האחד, התקנת כלי שפה סינית במערכת ההפעלה חלונות, והשני התקנת תוכנה ייעודית. הסינים, רובם ככולם, משתמשים בתוכנה ייעודית, אשר יתרונותיה רבים מאוד ביחס להתקנת השפה במערכת ההפעלה. היתרונות המרכזיים של התוכנה הוא בגמישותה, בהיקפה וביכולתה לזהות לא רק מילים אלא משפטים שלמים.

להורדת התוכנה להמרת פיניין לסימניות לחץ כאן (16Mb) .

להורדת מאמר המסביר כיצד להתקין את התוכנה.
לחץ להורדה - קובץ PDF בגודל 700Kb