Bookmark and Shareמרכז לימוד


כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.משחקים לתרגול סינית

משחק אוצר מילים

מצא את התרגום הנכון

שחק>

התאם מילה לתמונה

שחק>

משחק הזיכרון

משחק קלפים

שחק>

משחק המספרים

למד לספור בחנות

שחק>

משחק Xבום !

שחק X בום !

שחק>אוצר מילים שבועי

הנושא שלנו השבוע הוא מצב משפחתי לחץ לצפייה.

 

מאמרים, סיפורים ותכנים בסינית

סיפורים למתחילים
初级故事 (chūjí gùshì)
Chinese Article

xiǎomíng
小明
yuē
shālóng
沙龙
kàn
diànyǐng
电影
,
zài
shālóng
沙龙
jiā
mén
kǒu
de
diànyǐng
电影
yuàn

סיפורים לבינוניים
中级故事 (zhōngjí gùshì)
Chinese Article

wěidà
伟大
de
kēxué
科学
jiā
àiyīnsītǎn
爱因斯坦
xiǎo
de
shíhòu
时候
bìng
shì
cōngming
聪明
de
hǎo
xuéshēng
学生
,
dòng
shǒu
nénglì
能力
hěn
chà
,
bìngqiě
并且
shàncháng
擅长
biǎodá
表达

סיפורים למתקדמים
高级故事 (gāojí gùshì)
Chinese Article

zhōu
cháo
yǒu
wèi
dàchén
大臣
jiào
fánbó
凡伯
,
fánbó
凡伯
búdàn
不但
yǒu
shī
cái
,
érqiě
而且
shàn
zhìlǐ
治理
国事
guóshì
后来

סימניית היום
今天学的汉字 (jīntiān xué de hànzì)
Chinese Article

פתגמים
俗话 (súhuà)
Chinese Article

סלנג
惯用语 (guànyòngyǔ)
Chinese Article

המרה אוטומטית מפיניין לסימניות סיניות

על מנת לקבל המרה אוטומטית מפיניין לסימניות ניתן להשתמש בשני סוגי כלים. האחד, התקנת כלי שפה סינית במערכת ההפעלה חלונות, והשני התקנת תוכנה ייעודית. הסינים, רובם ככולם, משתמשים בתוכנה ייעודית, אשר יתרונותיה רבים מאוד ביחס להתקנת השפה במערכת ההפעלה. היתרונות המרכזיים של התוכנה הוא בגמישותה, בהיקפה וביכולתה לזהות לא רק מילים אלא משפטים שלמים.

להורדת התוכנה להמרת פיניין לסימניות לחץ כאן (16Mb) .

להורדת מאמר המסביר כיצד להתקין את התוכנה.
לחץ להורדה - קובץ PDF בגודל 700Kb